Medlemmene i Sjøbodkoret

1. SOPRAN
Ann-Karin Olavsdatter Nicolaysen
Emilie Vigerust Søvde (styremedlem)
Hanne Kristin Mæland
Helle Rasmussen-Korsager
Hilde Hogsnes
Inger Elisabeth Næss (Stemmeleder)
Inger Johanne Seglen
Marianne Dahl (bursdagsjef)
Veronika Karlsen

2. SOPRAN
Anette Liverød
Guri Rossebø
Lill-Johanne Eilertsen (styremedlem)
Liv Dolven
Marit Solheim
Martine Therese Tørum
Siri Helene Søderberg (turgruppe)
Tone Landsend

1. TENOR
Bjørn Varegg (IT-gruppa)
Einar Vigeland (revisor)
Nils Wilhelm Jespersen (kasserer)
Steinar Alstad

2. TENOR

André Hogsrød (styremedlem)
Kjell Horntveth (IT-gruppa, stemmeleder
)

1. ALT
Beth Edvardsen (stemmeleder)
Gro Svolsbru (valgkomite)
Ingrid Jorunn Sporsem (valgkomite)
Karen Helene Frøyland
Siw-Merethe Strøm
Thea Cecilie Lundevold (turgruppe)
Vivil Hunding Strømme (varamedlem)

2. ALT
Britt-Evy Westergård
Grete Bettum
Jenny Marie Borgen Lisether
Kine Soleng
Marit Hokland

Sølvi Horntveth
Vaida Jakubenaite

1. BASS
Arne-Laurits Rossebø
Geir Nilsson Solstrand (styremedlem)
Petter Sanness Helgesen
Paal Iver Aamaas (turgruppe)

2. BASS
Arne Tollef Larsen
Per Tvetene (LEDER)
Thov Reime (stemmeleder)

Oppdatert: 06.11.2021