ØNSKER DU Å PRØVESYNGE I SJØBODKORET?
Audition = prøvesynging
Normalt annonserer vi etter nye medlemmer ved behov. Alle som ønsker å komme inn i koret når vi trenger sangere må gjennom audition (prøvesynging) med dirigent Andreas Stensholt og leder Per Tvetene.
Begge har lang erfaring, så vi kan love at du er i trygge hender. Forbered en enkel sang som du kan godt fra før og som du ikke trenger å bruke noter på. Ta det med godt humør og vær forberedt på "nærtaklinger". Lykke til!
Hva mener med "glimt i øyet"? 
Liv har lest et sted at "glimtet i øyet er som lyset i vinduet som viser at noen er hjemme". Når publikum ser og hører Sjøbodkoret ønsker vi at de skal få en spesiell opplevelse. Vi ønsker at de skal møte smil, entusiasme og smittende humør i tillegg til sanglig fryd. Hvis både hverdagene (korøvelsene) og helligdagene (konserter, oppdrag m.m.) er som en fest for sangerne, tror vi publikum vil ønske å oppleve oss igjen.
Litt om stemmer i blandet kor.
Vanligvis er koret delt i fire stemmer (SATB arrangementer), hvorav sopran og alt er kvinnestemmer mens tenor og bass er mannsstemmer. I Sjøbodkoret hender det også at vi synger stoff som har flere stemmer enn dette. Derfor er alle korister fast fordelt på 1. og 2. stemme i hver av de fire stemmegruppene, hvor førstestemmene er de lysteste. Vi har altså 1. sopran, 2. sopran o.s.v.
 

Oppdatert 18.03.2019